Đăng ký Ví điện tử Payoo Cá nhân
GP Cung ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán số 27/GP-NHNN ngày 23/11/2015
35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam