Đăng ký Ví điện tử Payoo Cá nhân

 
 
Thông tin Ví điện tử
Số điện thoại dùng để đăng nhập Ví điện tử.
Email dùng để nhận thông tin thanh toán của đơn hàng.