1900 54 54 78
Ví điện tử Payoo Facebook   Hướng dẫn chat Zalo với Payoo Zalo payoo_cs

Biểu phí dịch vụ

                                                                                      
 

HẠNG MỤC

MỨC PHÍ

A. Nạp tiền vào Ví điện tử Payoo

Nạp tiền qua Ngân hàng

(xem thêm chi tiết)

B. Rút tiền từ Ví điện tử ra tài khoản Ngân hàng

Số tiền rút

Phí

     50.000         –      1.000.000

       5.500

     1.000.001    –      3.000.000

      16.500

     3.000.001    –      5.000.000

     27.500

(*) Số lần rút tối đa trong ngày/24h: 05 lần.

C. Thanh toán

Hình thức thanh toán

 bill.payoo.vn

 napthe.payoo.vn,   topup.payoo.vn

C.1. Thanh toán bằng VĐT Payoo

 Miễn phí

 Miễn phí

C.2. Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa

 Từ 0,3% đến 1,1% tùy thuộc chính sách phí của từng ngân hàng.

 Miễn phí

C.3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng MasterCard, Visa, JCB phát hành tại Việt Nam

 2,8%

 Miễn phí

C.4. Thanh toán bằng thẻ tín dụng Master, Visa, JCB phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam

 2,8%

 Miễn phí

D. Các phí khác

D.1. Phí thường niên

 Miễn phí

D.2. Dịch vụ bảo mật (OTP SMS)

 Miễn phí

Lưu ý:

  • Biểu phí trên có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của Ví điện tử Payoo và các Ngân hàng đối tác. Mọi sự thay đổi, nếu có, sẽ được thông báo đến khách hàng trước 30 ngày.
  • Các mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được tính bằng tiền đồng Việt Nam.
ĐỐI TÁC
TÜV Rheinland Paladion certified PCI DSS